Палитра веб-цветов

Палитра веб цветов

 


Цвет  Код цветаRGB
White  #FFFFFF255 255 255
Snow  #FFFAFA255 250 250
Whitesmoke  #F5F5F5245 245 245
Ghostwhite  #F8F8FF248 248 255
Floralwhite  #FFFAF0255 250 240
Oldlace  #FDF5E6253 245 230
Seashell  #FFE5EE255 229 238
Mistyrose  #FFE4E1255 228 225
Lavenderblush  #FFF0F5255 240 245
Linen  #FAF0F6250 240 246
Lavender  #E6E6FA230 230 250
Aliceblue  #F0F8FF240 248 255
Mintcream  #F5FFFA245 255 250
Lightcyan  #E0FFFF224 255 255
Azure  #F0FFFF240 255 255
Honeydew  #F0FFF0240 255 240
Ivory  #FFFFF0255 255 240
Beige  #F5F5DC245 245 220
Cornsilk  #FFF8DC255 248 220
Antiquewhite  #FAEBD7250 235 215
Papayawhip  #FFEED5255 239 213
Blanchedalmond  #FFEBCD255 235 205
Bisque  #FFE4C4255 228 196
Peachpuff  #FFDAB9255 218 185
Moccasin  #FFE4B5225 228 181
Navajowhite  #FFDEAD255 222 173
Wheat  #F5DEB3245 222 179
Tan  #D2B48C210 180 140
Lightyellow  #FFFFE0255 255 224
Lightgoldenrodyellow  #FAFAD2250 250 210
Lemonchiffon  #FFFACD255 250 205
Yellow  #FFFF00255 255 0
Gold  #FFD700255 215 0
Goldenrod  #DAA520218 165 32
Darkgoldenrod  #B8860B184 134 11
Sandybrown  #F4A460244 164 96
Orange  #FFA500255 165 0
Darkorange  #FF8C00255 140 0
Orangered  #FF4500255 69 0
Tomato  #FF6347255 99 71
Coral  #FF7F50255 127 80
Lightsalmon  #FFA07A255 160 122
Salmon  #FA8072250 128 114
Darksalmon  #E9967A233 150 122
Chocolate  #D2691E210 105 30
Peru  #CD853F205 133 63
Sienna  #A0522D160 82 45
Brown  #A52A2A165 42 42
Maroon  #800000128 0 0
Darkred  #8B0000139 0 0
Firebrick  #B22222178 34 34
Indianred  #CD5C5C205 92 92
Lightcoral  #F08080240 128 128
Burlywood  #DE8887222 136 135
Crimson  #DC143C220 20 60
Red  #FF0000255 0 0
Pink  #FFC0CB255 192 203
Lightpink  #FFB6C1255 182 193
Hotpink  #FF69B4255 105 180
Deeppink  #FF1493255 20147 79
Palevioletred  #DB7093219 112 147
Rosybrown  #BC8F8F188 143 143
Thistle  #D8BFD8216 191 216
Plum  #DDA0DD221 160 221
Violet  #EE82EE238 130 238
Fuchsia  #FF00FF255 0 255
Mediumvioletred  #C71585199 21 133
Orchid  #DA70D6218 112 214
Mediumorchid  #BA55D3186 85 211
Darkorchid  #9932CC153 50 204
Darkviolet  #9400D3148 0 211
Darkmagenta  #8B008B139 0 139
Purple  #800080128 00 128
Indigo  #4B008275 0 130
Blueviolet  #8A2BE2138 43 226
Slateblue  #6A5ACD106 90 205
Mediumpurple  #9370DB147 112 219
Mediumslateblue  #7B68EE123 104 238
Cornflowerblue  #6495ED100 149 237
Royalblue  #4169E165 105 225
Darkslateblue  #483D8B72 61 139
Midnightblue  #19197025 25 112
Navy  #0000800 0 128
Darkblue  #00008B0 0 139
Mediumblue  #0000CD0 0 205
Blue  #0000FF0 0 255
Dodgerblue  #1E90FF30 144 255
Deepskyblue  #00BFFF0 191 255
Lightskyblue  #87CEFA135 206 250
Skyblue  #87CEEB135 206 235
Steelblue  #4682B470 130 180
Lightsteelblue  #B0C4DE176 196 222
Lightblue  #ADD8E6173 216 230
Powderblue  #B0E0E6176 224 230
Paleturquoise  #AFEEEE175 238 238
Darkturquoise  #00CED10 206 209
Mediumturquoise  #48D1CC72 209 204
Turquoise  #40E0D064 224 208
Aqua  #00FFFF0 255 255
Aquamarine  #7FFFD4127 255 212
Mediumaquamarine  #66CDAA102 205 170
Palegreen  #98FB98152 251 152
Lightgreen  #90EE90144 238 144
Greenyellow  #ADFF2F173 255 47
Mediumspringgreen  #00FA9A0 250 154
Springgreen  #00FF7F0 255 127
Lime  #00FF000 255 0
Limegreen  #32CD3250 205 50
Mediumseagreen  #3CB37160 179 113
Yellowgreen  #9ACD32154 205 50
Darkseagreen  #8FBC8F143 188 143
Lightseagreen  #20B2AA32 178 170
Cadetblue  #5F9EA095 158 160
Darkcyan  #008B8B0 139 139
Teal  #0080800 128 128
Darkslategray  #2F4F4F47 79 79
Palegoldenrod  #EEE8AA238 232 170
Khaki  #F0E68C240 230 140
Darkkhaki  #BDB76D189 183 109
Olive  #808000128 128 0
Darkolivegreen  #556B2F85 107 47
Olivedrab  #6B8E233107 142 35
Forestgreen  #228B2234 139 34
Green  #0080000 128 0
Darkgreen  #0064000 100 0
Gainsboro  #DCDCDC220 220 220
Lightslategray  #778899119 136 153
Slategray  #708090112 128 144
Seagreen  #2E2B5743 46 87
Silver  #C0C0C0192 192 192
Darkgray  #A9A9A9169 169 169
Gray  #808080128 128 128
Dimgray  #696969105 105 105
Black  #0000000 0 0
snow1  #fffafa255 250 250
snow2  #eee9e9238 233 233
snow3  #cdc9c9205 201 201
snow4  #8b8989139 137 137
seashell1  #fff5ee255 245 238
seashell2  #eee5de238 229 222
seashell3  #cdc5bf205 197 191
seashell4  #8b8682139 134 130
AntiqueWhite1  #ffefdb255 239 219
AntiqueWhite2  #eedfcc238 223 204
AntiqueWhite3  #cdc0b0205 192 176
AntiqueWhite4  #8b8378139 131 120
bisque1  #ffe4c4255 228 196
bisque2  #eed5b7238 213 183
bisque3  #cdb79e205 183 158
bisque4  #8b7d6b139 125 107
PeachPuff1  #ffdab9255 218 185
PeachPuff2  #eecbad238 203 173
PeachPuff3  #cdaf95205 175 149
PeachPuff4  #8b7765139 119 101
NavajoWhite1  #ffdead255 222 173
NavajoWhite2  #eecfa0238 207 161
NavajoWhite3  #cdb38b205 179 139
NavajoWhite4  #8b795e139 121 94
LemonChiffon1  #fffacd255 250 205
LemonChiffon2  #eee9bf238 233 191
LemonChiffon3  #cdc9a5205 201 165
LemonChiffon4  #8b8970139 137 112
cornsilk1  #fff8dc255 248 220
cornsilk2  #eee8cd238 232 205
cornsilk3  #cdc8b1205 200 177
cornsilk4  #8b8878139 136 120
ivory1  #fffff0255 255 240
ivory2  #eeeee0238 238 224
ivory3  #cdcdc1205 205 193
ivory4  #8b8b83139 139 131
honeydew1  #f0fff0240 255 240
honeydew2  #e0eee0224 238 224
honeydew3  #c1cdc1193 205 193
honeydew4  #838b83131 139 131
LavenderBlush1  #fff0f5255 240 245
LavenderBlush2  #eee0e5238 224 229
LavenderBlush3  #cdc1c5205 193 197
LavenderBlush4  #8b8386139 131 134
MistyRose1  #ffe4e1255 228 225
MistyRose2  #eed5d2238 213 210
MistyRose3  #cdb7b5205 183 181
MistyRose4  #8b7d7b139 125 123
azure1  #f0ffff240 255 255
azure2  #e0eeee224 238 238
azure3  #c1cdcd193 205 205
azure4  #838b8b131 139 139
SlateBlue1  #836fff131 111 255
SlateBlue2  #7a67ee122 103 238
SlateBlue3  #6959cd105 89 205
SlateBlue4  #473c8b71 60 139
RoyalBlue1  #4876ff72 118 255
RoyalBlue2  #436eee67 110 238
RoyalBlue3  #3a5fcd58 95 205
RoyalBlue4  #27408b39 64 139
blue1  #0000ff0 0 255
blue2  #0000ee0 0 238
blue3  #0000cd0 0 205
blue4  #00008b0 0 139
DodgerBlue1  #1e90ff30 144 255
DodgerBlue2  #1c86ee28 134 238
DodgerBlue3  #1874cd24 116 205
DodgerBlue4  #104e8b16 78 139
SteelBlue1  #63b8ff99 184 255
SteelBlue2  #5cacee92 172 238
SteelBlue3  #4f94cd79 148 205
SteelBlue4  #36648b54 100 139
DeepSkyBlue1  #00bfff0 191 255
DeepSkyBlue2  #00b2ee0 178 238
DeepSkyBlue3  #009acd0 154 205
DeepSkyBlue4  #00688b0 104 139
SkyBlue1  #87ceff135 206 255
SkyBlue2  #7ec0ee126 192 238
SkyBlue3  #6ca6cd108 166 205
SkyBlue4  #4a708b74 112 139
LightSkyBlue1  #b0e2ff176 226 255
LightSkyBlue2  #a4d3ee164 211 238
LightSkyBlue3  #8db6cd141 182 205
LightSkyBlue4  #607b8b96 123 139
SlateGray1  #c6e2ff198 226 255
SlateGray2  #b9d3ee185 211 238
SlateGray3  #9fb6cd159 182 205
SlateGray4  #6c7b8b108 123 139
LightSteelBlue1  #cae1ff202 225 255
LightSteelBlue2  #bcd2ee188 210 238
LightSteelBlue3  #a2b5cd162 181 205
LightSteelBlue4  #6e7b8b110 123 139
LightBlue1  #bfefff191 239 255
LightBlue2  #b2dfee178 223 238
LightBlue3  #9ac0cd154 192 205
LightBlue4  #68838b104 131 139
LightCyan1  #e0ffff224 255 255
LightCyan2  #d1eeee209 238 238
LightCyan3  #b4cdcd180 205 205
LightCyan4  #7a8b8b122 139 139
PaleTurquoise1  #bbffff187 255 255
PaleTurquoise2  #aeeeee174 238 238
PaleTurquoise3  #96cdcd150 205 205
PaleTurquoise4  #668b8b102 139 139
CadetBlue1  #98f5ff152 245 255
CadetBlue2  #8ee5ee142 229 238
CadetBlue3  #7ac5cd122 197 205
CadetBlue4  #53868b83 134 139
turquoise1  #00f5ff0 245 255
turquoise2  #00e5ee0 229 238
turquoise3  #00c5cd0 197 205
turquoise4  #00868b0 134 139
cyan1  #00ffff0 255 255
cyan2  #00eeee0 238 238
cyan3  #00cdcd0 205 205
cyan4  #008b8b0 139 139
DarkSlateGray1  #97ffff151 255 255
DarkSlateGray2  #8deeee141 238 238
DarkSlateGray3  #79cdcd121 205 205
DarkSlateGray4  #528b8b82 139 139
aquamarine1  #7fffd4127 255 212
aquamarine2  #76eec6118 238 198
aquamarine3  #66cdaa102 205 170
aquamarine4  #458b7469 139 116
DarkSeaGreen1  #c1ffc1193 255 193
DarkSeaGreen2  #b4eeb4180 238 180
DarkSeaGreen3  #9bcd9b155 205 155
DarkSeaGreen4  #698b69105 139 105
SeaGreen1  #54ff9f84 255 159
SeaGreen2  #4eee9478 238 148
SeaGreen3  #43cd8067 205 128
SeaGreen4  #2e8b5746 139 87
PaleGreen1  #9aff9a154 255 154
PaleGreen2  #90ee90144 238 144
PaleGreen3  #7ccd7c124 205 124
PaleGreen4  #548b5484 139 84
SpringGreen1  #00ff7f0 255 127
SpringGreen2  #00ee760 238 118
SpringGreen3  #00cd660 205 102
SpringGreen4  #008b450 139 69
green1  #00ff000 255 0
green2  #00ee000 238 0
green3  #00cd000 205 0
green4  #008b000 139 0
chartreuse1  #7fff00127 255 0
chartreuse2  #76ee00118 238 0
chartreuse3  #66cd00102 205 0
chartreuse4  #458b0069 139 0
OliveDrab1  #c0ff3e192 255 62
OliveDrab2  #b3ee3a179 238 58
OliveDrab3  #9acd32154 205 50
OliveDrab4  #698b22105 139 34
DarkOliveGreen1  #caff70202 255 112
DarkOliveGreen2  #bcee68188 238 104
DarkOliveGreen3  #a2cd5a162 205 90
DarkOliveGreen4  #6e8b3d110 139 61
khaki1  #fff68f255 246 143
khaki2  #eee685238 230 133
khaki3  #cdc673205 198 115
khaki4  #8b864e139 134 78
LightGoldenrod1  #ffec8b255 236 139
LightGoldenrod2  #eedc82238 220 130
LightGoldenrod3  #cdbe70205 190 112
LightGoldenrod4  #8b814c139 129 76
LightYellow1  #ffffe0255 255 224
LightYellow2  #eeeed1238 238 209
LightYellow3  #cdcdb4205 205 180
LightYellow4  #8b8b7a139 139 122
yellow1  #ffff00255 255 0
yellow2  #eeee00238 238 0
yellow3  #cdcd00205 205 0
yellow4  #8b8b00139 139 0
gold1  #ffd700255 215 0
gold2  #eec900238 201 0
gold3  #cdad00205 173 0
gold4  #8b7500139 117 0
goldenrod1  #ffc125255 193 37
goldenrod2  #eeb422238 180 34
goldenrod3  #cd9b1d205 155 29
goldenrod4  #8b6914139 105 20
DarkGoldenrod1  #ffb90f255 185 15
DarkGoldenrod2  #eead0e238 173 14
DarkGoldenrod3  #cd950c205 149 12
DarkGoldenrod4  #8b6508139 101 8
RosyBrown1  #ffc1c1255 193 193
RosyBrown2  #eeb4b4238 180 180
RosyBrown3  #cd9b9b205 155 155
RosyBrown4  #8b6969139 105 105
IndianRed1  #ff6a6a255 106 106
IndianRed2  #ee6363238 99 99
IndianRed3  #cd5555205 85 85
IndianRed4  #8b3a3a139 58 58
sienna1  #ff8247255 130 71
sienna2  #ee7942238 121 66
sienna3  #cd6839205 104 57
sienna4  #8b4726139 71 38
burlywood1  #ffd39b255 211 155
burlywood2  #eec591238 197 145
burlywood3  #cdaa7d205 170 125
burlywood4  #8b7355139 115 85
wheat1  #ffe7ba255 231 186
wheat2  #eed8ae238 216 174
wheat3  #cdba96205 186 150
wheat4  #8b7e66139 126 102
tan1  #ffa54f255 165 79
tan2  #ee9a49238 154 73
tan3  #cd853f205 133 63
tan4  #8b5a2b139 90 43
chocolate1  #ff7f24255 127 36
chocolate2  #ee7621238 118 33
chocolate3  #cd661d205 102 29
chocolate4  #8b4513139 69 19
firebrick1  #ff3030255 48 48
firebrick2  #ee2c2c238 44 44
firebrick3  #cd2626205 38 38
firebrick4  #8b1a1a139 26 26
brown1  #ff4040255 64 64
brown2  #ee3b3b238 59 59
brown3  #cd3333205 51 51
brown4  #8b2323139 35 35
salmon1  #ff8c69255 140 105
salmon2  #ee8262238 130 98
salmon3  #cd7054205 112 84
salmon4  #8b4c39139 76 57
LightSalmon1  #ffa07a255 160 12
LightSalmon2  #ee9572238 149 114
LightSalmon3  #cd8162205 129 98
LightSalmon4  #8b5742139 87 66
orange1  #ffa500255 165 0
orange2  #ee9a00238 154 0
orange3  #cd8500205 133 0
orange4  #8b5a00139 90 0
DarkOrange1  #ff7f00255 127 0
DarkOrange2  #ee7600238 118 0
DarkOrange3  #cd6600205 102 0
DarkOrange4  #8b4500139 69 0
coral1  #ff7256255 114 86
coral2  #ee6a50238 106 80
coral3  #cd5b45205 91 69
coral4  #8b3e2f139 62 47
tomato1  #ff6347255 99 71
tomato2  #ee5c42238 92 66
tomato3  #cd4f39205 79 57
tomato4  #8b3626139 54 38
OrangeRed1  #ff4500255 69 0
OrangeRed2  #ee4000238 64 0
OrangeRed3  #cd3700205 55 0
OrangeRed4  #8b2500139 37 0
red1  #ff0000255 0 0
red2  #ee0000238 0 0
red3  #cd0000205 0 0
red4  #8b0000139 0 0
DeepPink1  #ff1493255 20 147
DeepPink2  #ee1289238 18 137
DeepPink3  #cd1076205 16 118
DeepPink4  #8b0a50139 10 80
HotPink1  #ff6eb4255 110 180
HotPink2  #ee6aa7238 106 167
HotPink3  #cd6090205 96 144
HotPink4  #8b3a62139 58 98
pink1  #ffb5c5255 181 197
pink2  #eea9b8238 169 184
pink3  #cd919e205 145 158
pink4  #8b636c139 99 108
LightPink1  #ffaeb9255 174 185
LightPink2  #eea2ad238 162 173
LightPink3  #cd8c95205 140 149
LightPink4  #8b5f65139 95 101
PaleVioletRed1  #ff82ab255 130 171
PaleVioletRed2  #ee799f238 121 159
PaleVioletRed3  #cd6889205 104 137
PaleVioletRed4  #8b475d139 71 93
maroon1  #ff34b3255 52 179
maroon2  #ee30a7238 48 167
maroon3  #cd2990205 41 144
maroon4  #8b1c62139 28 98
VioletRed1  #ff3e96255 62 150
VioletRed2  #ee3a8c238 58 140
VioletRed3  #cd3278205 50 120
VioletRed4  #8b2252139 34 82
magenta1  #ff00ff255 0 255
magenta2  #ee00ee238 0 238
magenta3  #cd00cd205 0 205
magenta4  #8b008b139 0 139
orchid1  #ff83fa255 131 250
orchid2  #ee7ae9238 122 233
orchid3  #cd69c9205 105 201
orchid4  #8b4789139 71 137
plum1  #ffbbff255 187 255
plum2  #eeaeee238 174 238
plum3  #cd96cd205 150 205
plum4  #8b668b139 102 139
MediumOrchid1  #e066ff224 102 255
MediumOrchid2  #d15fee209 95 238
MediumOrchid3  #b452cd180 82 205
MediumOrchid4  #7a378b122 55 139
DarkOrchid1  #bf3eff191 62 255
DarkOrchid2  #b23aee178 58 238
DarkOrchid3  #9a32cd154 50 205
DarkOrchid4  #68228b104 34 139
purple1  #9b30ff155 48 255
purple2  #912cee145 44 238
purple3  #7d26cd125 38 205
purple4  #551a8b85 26 139
MediumPurple1  #ab82ff171 130 255
MediumPurple2  #9f79ee159 121 238
MediumPurple3  #8968cd137 104 205
MediumPurple4  #5d478b93 71 139
thistle1  #ffe1ff255 225 255
thistle2  #eed2ee238 210 238
thistle3  #cdb5cd205 181 205
thistle4  #8b7b8b139 123 139 
Другие записиGoogle Adwords VS Яндекс.Директ

Как работает браузер. Путь веб-сайта с сервера в ваш компьютер

Три этапа разработки сайта. Как это происходит?

Чем отличается мобильно-адаптированный сайт от НЕадаптиного

Что нужно знать, заказывая сайт

На каких языках пишутся сайты?

Как устроен сайт и как он работает?

Отличие типового сайта от уникального и почему такая разница в цене

Ввод спецсимволов с клавиатуры
Закажите сейчас и уже завтра начнем работать!

Заказать сайт

© 2020 WARAEW.KZ - СОЗДАНИЕ САЙТОВ, РАЗРАБОТКА ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И WEB-ПРИЛОЖЕНИЯ.
Запрещено копировать и использовать в какой-либо форме материалы сайта без согласия собственника.

Статистика сайта:

Яндекс.Метрика